Leaving Already?
Get 5% OFF On Your Purchase

Click the button below to unlock the deal and reveal a discount code to use at checkout.

1. Obecná ustanovení

1.1. Zde uvedené zásady ochrany osobních údajů stanoví hlavní metody pro shromažďování, správu a ukládání osobních údajů v elektronickém obchodě „Teddyway“.

1.2. Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy na ochranu soukromí.

1.3. Odesláním svých údajů do elektronického obchodu „Teddyway“ souhlasíte s použitím a správou těchto údajů pro účely definované v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


2. Uchovávání, shromažďování a správa osobních údajů

2.1. Elektronický obchod „Teddyway“ bude fungovat v souladu s následujícími hlavními zásadami pro správu osobních údajů:

2.2. Osobní údaje budou shromažďovány pro zákonné a zamýšlené účely.

2.3. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nepřesahující dobu stanovenou v dokumentech EU upravujících právní ochranu osobních údajů.

2.4. S osobními údaji budou nakládat pouze ti zaměstnanci, kteří se seznámili se smlouvou o mlčenlivosti a stvrdili ji svým podpisem.

2.5. Veškeré informace o spravovaných osobních údajích jsou považovány za důvěrné.


3. Zaměstnanci elektronického obchodu „Teddyway“ musí chápat důležitost osobního soukromí. Osobní údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a případné další údaje uvedené v registračním formuláři tohoto elektronického obchodu) budou shromažďovány, spravovány a uchovávány pro následující účely:

3.1. Generování klientských objednávek na položky a jejich realizace.

3.2. Generování finančních dokumentů.

3.3. Organizace dodávky zboží.

3.4. Plnění dalších smluvních závazků.


4. Předávání osobních údajů třetím stranám

4.1 Zaměstnanci elektronického obchodu „Teddyway“ budou mít možnost předávat osobní údaje klienta třetím stranám pouze v případech uvedených v článku 2.2.

4.2. Osobní údaje budou předány třetím stranám výhradně v souladu s právními předpisy Evropské unie.


5. Soubory cookie

5.1. Elektronický obchod „Teddyway“ používá cookies, které klientům umožňují přístup ke všem službám nabízeným tímto elektronickým obchodem.

5.2. Během používání elektronického obchodu „Teddyway“ se do zařízení (prohlížeče) klienta, který tuto internetovou stránku používá, ukládají soubory cookie.

5.3. Osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookie budou použity k realizaci marketingových a remarketingových kampaní a ke generování různých statistik, které jsou nezbytné pro zajištění nerušeného poskytování služeb nabízených tímto elektronickým obchodem.

5.4. Klient má právo smazat část nebo všechny uložené soubory cookie nebo neudělit souhlas s ukládáním souborů cookie na používaném zařízení, avšak v tomto případě budou některé funkce, které stránka nabízí, nepřístupné.

5.5. Používáním služeb nabízených elektronickým obchodem „Teddyway“ Klient souhlasí s instalací cookies do aktuálně používaného systému prohlížení.

5.6. Klient má právo tento souhlas odvolat změnou nastavení internetového prohlížeče.


6. Změna pravidel a závěrečných ustanovení

6.1. „Teddyway“ má právo zcela nebo částečně změnit tato pravidla ochrany osobních údajů bez předchozího oznámení. Pokračováním v používání elektronického obchodu „Teddyway“ jste zavázáni dodržovat tato pravidla. Spory týkající se zásad ochrany osobních údajů se řeší jednáním a v případě neúspěšného jednání se spory řeší v souladu s právními předpisy EU a Litevské republiky.

Product added to wishlist