Leaving Already?
Get 5% OFF On Your Purchase

Click the button below to unlock the deal and reveal a discount code to use at checkout.

1. Sepsání kupní smlouvy

1.1. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím se považuje za platnou okamžikem, kdy kupující potvrdí nakonfigurovaný nákupní košík s adresou pro doručení zboží, zvolí nejvhodnější způsob platby a seznámí se s vnitřními pravidly elektronického obchodu.


2. Práva kupujícího

2.1. Kupující má právo na nákup zboží v tomto elektronickém obchodě v souladu s poskytnutými pravidly a vnitřními podmínkami elektronického obchodu.

2.2. Kupující má právo ukončit kupní smlouvu s elektronickým obchodem „Teddyway“. Pokud je kupující ochoten od této smlouvy odstoupit, musí to oznámit prodávajícímu písemně (e-mailem) s uvedením důvodu vrácení zboží a čísla objednávky nejpozději do 7 dnů od doručení zboží. Prodejní smlouvu nelze ukončit v některých případech uvedených v právních předpisech EU a Litevské republiky.


3. Povinnosti kupujícího

3.1. Kupující je povinen uhradit celou cenu za vybrané položky.

3.2. V případě, že je zboží doručeno a kupující odmítne dodané zboží převzít bez poskytnutí přiměřeného vysvětlení nebo v případě, že kupujícím uvedená adresa není správná, je kupující povinen uhradit poštovné, které je určeno hmotností zásilky. balík.

3.3. Kupující, který využívá služeb elektronického obchodu „Teddyway“, souhlasí a je povinen se řídit těmito pravidly a ustanoveními kupní smlouvy.

3.4. Aby mohl kupující zaplatit za zakoupené zboží, uvede číslo objednávky zboží.


4. Práva prodávajícího

4.1. V případě mimořádných okolností má prodávající právo dočasně nebo úplně ukončit činnost elektronického obchodu bez předchozího upozornění kupujících.

4.2. Prodávající má právo jednostranně změnit tyto obchodní podmínky bez našeho předchozího upozornění.

4.3. Pokud kupující zvolí platbu za zboží předem a neprovede žádnou platbu do 7 dnů, může prodávající odmítnout splnění objednávky.

4.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kdykoli a na základě jakýchkoli podmínek za předpokladu, že prodávající vrátí kupujícímu celou zaplacenou částku.


5. Povinnosti prodávajícího

5.1. Prodávající zajistí řádné podmínky pro používání elektronického obchodu.

5.2. Prodávající je povinen dodat objednané zboží na adresu a v souladu se způsobem dodání uvedeným kupujícím.

5.3. Za určitých okolností, kdy prodávající nemůže dodat zboží zvolené kupujícím, nabídne zboží jiné, v případě, že kupující odmítne nabízené zboží převzít, je prodávající povinen vrátit peníze na bankovní účet. kupujícím do 7 pracovních dnů.


6. Doručení položky

6.1. Za dodání zboží odpovídá prodávající nebo jím pověřená osoba.

6.2. Kupující je povinen zkontrolovat stav zboží společně s prodávajícím nebo s osobou prodávajícím pověřenou.

6.3. V případě poškození zásilky může kupující odmítnout převzetí zásilky s uvedením v dodacím listu.


7. Vrácení položky

7.1. Proces vracení věci podléhá příkazu č. 217 ze dne 29. června 2001 ministra hospodářství Litevské republiky „O schválení Pravidel pro vracení a výměnu věcí“.

7.2. Zboží, které kupující vrací prodávajícímu, musí být v původním obalu a nepoškozené.

7.3. Zboží bude vráceno na adresu uvedenou prodávajícím. V případě, že zboží nebude vhodné k použití z důvodu nízké kvality, hradí poštovné náklady prodávající.

7.4. V případě vrácení zboží pro špatnou kvalitu je prodávající povinen vyměnit zboží za nové zboží v dobré kvalitě. V případě, že prodávající nebude mít požadované zboží skladem, bude kupujícímu vrácena částka.


8. Odpovědnost

8.1. Kupující nese odpovědnost za své jednání, které provedl při nákupu v obchodě „Teddyway“.

8.2. Kupující nenese odpovědnost za informace umístěné na jiných stránkách, i když elektronický obchod „Teddyway“ na takové stránky odkazuje.

8.3. V případě, že dojde ke škodě, je odpovědná strana povinna uhradit škodu poškozené straně.


9. Zasílání informací

9.1. Veškeré dotazy a zprávy zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v elektronickém obchodě nebo na uvedené telefonní číslo.

9.2. Prodávající zašle kupujícímu veškeré údaje na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky.


10. Závěrečná ustanovení

10. Závěrečná ustanovení10.1. Tyto podmínky podléhají právním předpisům EU a Litevské republiky.

10.2. Spory týkající se implementace těchto podmínek budou řešeny jednáním. V případě neúspěšného vyjednávání budou spory řešeny v souladu s právními předpisy EU a Litevské republiky.

Product added to wishlist

Za účelem zvýšení kvality procházení těchto webových stránek a za statistickými a obchodními účely používáme cookies, které můžete kdykoli vypnout.